Undvik spagetti i integrationen

Väldesignade integrationer är nödvändiga för att processer och rutiner ska flyta smidigt i en verksamhet. De skapar också stora möjligheter att snabbt kunna anpassa erbjudanden i takt med ändrade kundbeteenden och nya innovationer. Men det gäller att integrationerna utförs på rätt sätt för att de ska fylla sitt syfte. Och ju färre integrationer som utförs desto bättre. Integrationer som påminner om en rejäl portion spagetti blir ofta väldigt svåra att hantera. 

Integration är ganska enkelt egentligen. Det handlar om att skyffla information från ett ställe till ett annat. Och att skapa möjligheter för verksamheter att utnyttja sina IT-system fullt ut. Men för att lyckas med integration behöver man först ta reda på vad integrationen ska åstadkomma. Och det är inte alltid så enkelt. En bra integrationsarkitekt måste därför fungera som en sorts diplomat. Hen måste kunna prata med olika parter i organisationen, förstå behov, medla mellan parter, ifrågasätta invanda arbetssätt och föreslå nya lösningar.

I en effektiv integrationslösning är kommunikationsvägarna enkla, ansvarsfördelningarna tydliga och systemen lätta att underhålla och vidareutveckla. Men hur skapas då lyckade integrationer? Vad är viktigt att ta ställning till och vilka utmaningar finns?  Här är tre viktiga saker att tänka på:

#1 Ta kontroll över informationen

Tekniskt sett är integrationslösningar inte så komplicerade. Betydligt mer utmanande är det när organisationer inte har full koll på sin information. Utan kunskap om vilka system som hanterar vilka data och utan masterdatatänk riskerar integrationer bara att röra till det ytterligare. Viktigt att tänka på är därför att skapa en god överblick över organisationens informationsflöde och fördela ansvar mellan olika system i en masterdatastrategi. Med detta på plats går integrationsarbetet smidigt. 

#2 Lägg inte över ansvaret på integrationen

För att lyckas med en integrationslösning måste varje enskilt verksamhetssystem ta ansvar för sin egen information och sin egen affärslogik. Lägger man över ansvaret på integrationen att göra detta är det lätt att tappa kontrollen över var regler och ansvar ligger. Ett svårunderhållet system med otydliga informationsstrukturer blir ofta resultatet. Låt integrationen göra sin uppgift i stället – att skicka information mellan olika system och möjliggöra för olika system att dra nytta av varandra.

#3 Beskriv gränssnitten i integrationen

Vilken uppgift har gränssnittet i integrationslösningen? Vilken information ska den ta emot och vad ska den göra? Genom att tydliggöra detta skapas möjligheter för andra system att utnyttja det integrationen har att erbjuda. Lägg ner tid och möda på att skapa standardiserade gränssnittsbeskrivningar. Dessa är viktiga för ett fortsatt effektivt integrationsarbete. Med hjälp av bra gränssnittsbeskrivningar kan systemen förändras på båda sidor om gränssnittet utan att integrationen slutar fungera.  

Dela:

Relaterade inlägg ↓

Magello Group

Hur skapar du säkra integrationer?

Att skapa integrationslösningar mellan olika system är en självklarhet för de flesta verksamheter idag. Utan integrationer blir det svårt att hålla jämna steg med marknaden och skapa konkurrenskraft. Men samtidigt som integrationer förenklar processer och ger starka mervärden innebär de också ökade säkerhetsrisker.