Etikett: innovation

Isak Isaksson

Hur skapar du säkra integrationer?

Att skapa integrationslösningar mellan olika system är en självklarhet för de flesta verksamheter idag. Utan integrationer blir det svårt att hålla jämna steg med marknaden och skapa konkurrenskraft. Men samtidigt som integrationer förenklar processer och ger starka mervärden innebär de också ökade säkerhetsrisker. Varje led i en integrationslösning är en säkerhetsrisk och skapar möjliga ingångar för attacker om man inte tagit säkerheten på allvar. Samtidigt kan alltför rigida krav på säkerhet påverka utvecklingstid och prestanda. Hur skapar man då säkra integrationslösningar utan att göra avkall på funktionaliteten? Här är några viktiga saker att ha i åtanke: #1 Anpassa säkerheten efter