Hur skapar du säkra integrationer?

Att skapa integrationslösningar mellan olika system är en självklarhet för de flesta verksamheter idag. Utan integrationer blir det svårt att hålla jämna steg med marknaden och skapa konkurrenskraft. Men samtidigt som integrationer förenklar processer och ger starka mervärden innebär de också ökade säkerhetsrisker.

Varje led i en integrationslösning är en säkerhetsrisk och skapar möjliga ingångar för attacker om man inte tagit säkerheten på allvar. Samtidigt kan alltför rigida krav på säkerhet påverka utvecklingstid och prestanda. Hur skapar man då säkra integrationslösningar utan att göra avkall på funktionaliteten? Här är några viktiga saker att ha i åtanke:

#1 Anpassa säkerheten efter behov

Hur mycket säkerhet behöver integrationen? Vilka krav behöver den leva upp till och vilka data ska den hantera? Varje steg av ökad säkerhet påverkar utvecklingstid och prestanda. Har integrationen inga känsliga data kanske det är onödigt att använda både hängslen och livrem. Genom en riskanalys kan du ta reda på vilket behov av säkerhet lösningen har och anpassa säkerheten efter denna.

#2 Låt inte integrationen få eget liv

Ett gytter av olika tekniska lösningar är förstås svårare att ha kontroll över än några få. Och när integrationer byggs ad hoc är det precis vad som brukar hända. Ad hoc-lösningarna får ofta ett eget liv och hamnar utanför den totala integrationsbilden. Genom en övergripande integrationsarkitektur- och strategi kan du undvika säkerhetsriskerna detta innebär.

#3 Ha säkerheten i fokus från start

Vid utveckling av integrationslösningar är det vanligt att funktion prioriteras. Säkerhetsaspekterna kommer först senare i projektet. Det här innebär ofta ett krävande merarbete. Att ha med säkerhetsaspekter som audit, tokenhantering, autentisering och auktorisation redan från start effektiviserar arbetsprocessen. Du slipper onödiga förseningar i sista stund när det är dags att integrera med säkerhetslösningen.

#4 Minska attackytan

Varje ny integration skapar ingångar för attacker som ökar den totala attackytan.

För att skapa säkra system är det viktigt att minska antalet ingångar i systemet. Se över hur öppna integrationerna behöver vara och vilka privilegier användarna behöver ha. Genom att bara ge användarna exakt de privilegier som är nödvändiga minskas den totala attackytan och säkerhetsriskerna blir lägre. 

#5 Låt säkerhet och innovation samspela

Innovationstakten går snabbt. Och den som inte tänker nytt blir snabbt omsprungen. Men det är viktigt att säkerheten hänger med. Det är bättre att lansera tre säkra innovativa integrationslösningar i stället för tio lösningar där säkerheten inte är helt optimal. Genom ett närmare samarbete mellan utveckling och säkerhet kan nya innovationer snabbare se dagens ljus.

Dela:

Relaterade inlägg ↓

Louise Englund

Undvik spagetti i integrationen

Väldesignade integrationer är nödvändiga för att processer och rutiner ska flyta smidigt i en verksamhet. De skapar också stora möjligheter att snabbt kunna anpassa erbjudanden i takt med ändrade kundbeteenden och nya innovationer. Men det gäller att integrationerna utförs på rätt sätt för att de ska fylla sitt syfte. Och ju färre integrationer som utförs desto bättre. Integrationer som påminner om en rejäl portion spagetti blir ofta väldigt svåra att hantera.