Vad vi gör

Med starka team, modern teknik och effektiva metoder når vi målet. 

Boka möte

Bästa vägen framåt

Våra skickliga specialister utvecklar och optimerar system med den senaste tekniken inom mjukvaruutveckling. Vi gillar när det går snabbt och för att undvika onödiga fartgupp längs vägen använder vi vår egen effektiva arbetsmetodik AIM. En annan sak vi gillar är att jobba tillsammans, både med våra kollegor och våra kunder. Inför helhetsuppdrag sätter vi därför ihop unika team av kompetenser som tillsammans skapar bästa vägen framåt i projektet.

Consulting

För kunder i behov av kompetensförstärkning bidrar vi med agila team och specialister inom systemutveckling. Bredden är vår styrka och tillsammans kan vi alltid hjälpa dig att hitta rätt kompetens för varje uppdrag. Med ett agilt team från Magello får du stöd i hela utvecklingsprocessen.

Solutions – långsiktig utveckling

Solutions är vårt erbjudande för långsiktiga kundrelationer där det finns ett kontinuerligt behov av utveckling. Med ett dynamiskt teambaserat upplägg anpassar vi teamet i storlek och kompetens över tid för att hänga med i en ständig förändring. Våra Solutions-konsulter sitter i våra egna lokaler och jobbar tätt tillsammans. Långsiktig förvaltning kombineras med att bygga nytt och att integrera mellan olika system. Vi stöttar också upp med expertkunskaper och hjälper till med projektledning, krav och arkitektur.

Case ↓