Skriv ett lyckat konsult-CV – fem smarta tips

Nätverk, kontakter och sociala medier har blivit allt viktigare i jakten på drömuppdraget. Och du kan du få draghjälp genom att arbeta hos ett företag som är duktiga på att hitta rätt möjligheter åt dig. Med det sagt har CV:t ännu inte spelat ut sin roll. Ett bra CV kan vara det som gör att du sticker ut ur mängden och kallas till intervju.

Är filmen något att se? Det kan en titt på trailern ofta avgöra. Samma sak är det med ett CV. Är ditt CV så intressant och spännande att uppdragsgivaren vill veta mer om dig? Ett bra CV ska lyfta dig, dina kunskaper, erfarenheter och drivkrafter på ett så intressant sätt att uppdragsgivaren inte kan låta bli att träffa dig.

Som kundansvarig säljare på Magello ägnar jag en stor del av min tid åt att matcha rätt konsulter med det kunden söker. I det här arbetet är förstås CV:t en viktig del. Hur tycker jag då att ett bra CV ska se ut? Och hur skriver man det? Här kommer några tips som jag hoppas kan vara till nytta!

1.  Anpassa CV:t efter uppdraget

Anpassa ditt CV efter vad uppdragsgivaren söker. En vanlig miss är att skicka samma CV till alla. Ibland är det snabba ryck när man letar uppdrag och det hinns inte med att anpassa, men du minskar då chansen att uppfattas som en perfekt match för just detta uppdrag. Läs uppdragsbeskrivningens text och kravlista noggrant. Vilka erfarenheter och kompetenser har du som matchar dessa? Har du arbetat i några tidigare projekt som liknar detta uppdrag? Lyft allt som är av värde för just detta uppdrag och tona ner det som inte är lika relevant.

2. Skriv enkelt och ha en tydlig struktur

Ett rörigt CV ökar risken för att läsaren missar viktiga detaljer. Förenkla gärna texterna och se till att strukturen är logisk och enkel att följa. Stava rätt (korra både en och två gånger), sålla bort onödig information, ha en enkel layout och en bild som ser professionell ut.

3. Lägg krut på din inledande text och var lagom personlig

Din inledande text sätter tonen för resten av ditt CV:t och är viktig för att fånga läsaren. Den ska skapa nyfikenhet och samtidigt ge en bra bild av vem du är och vad du kan. Lyckas du väl med denna text kan det påverka hur läsaren tolkar resten av CV:t (som primärt består av yrkeserfarenheter och kompetenser).

För att lyckas med din disposition gäller det att hitta en lagom mix av dina huvudsakliga kompetenser/erfarenheter, varför du är passionerad för ditt yrkesval och hur du skulle kunna bli en tillgång i uppdraget hos kunden. Lägg sedan till en liten personlig touch om vem du är utanför jobbet.   

Exempel:
Hej jag heter Förnamn och jag har arbetat med xxx i olika roller sedan xxx.

De roller jag har haft innefattar bl.a. xxx.

Jag är en ...(Här är ett bra stycke att beskriva din personliga fallenhet, speciella inriktningar inom ditt yrke och inom vilket område du vill utvecklas.)

Här kan du med fördel fördjupa din beskrivning kring kompetens och gärna ge ett exempel från nutid om rolig utmaning.

När jag inte arbetar brukar jag ... 

4.  Håll dig kort – men inte för kort

I den hektiska vardag som de flesta som utvärderar CV:n lever i, uppskattas CV:n utan milslånga texter. Samtidigt kan det bli svårt att förstå vilka faktiska erfarenheter du har om CV:t är så kort att det liknar en innehållsförteckning. Kom till saken snabbt och lyft dina styrkor för det aktuella uppdraget.

En bra disposition för beskrivningen av ett uppdrag skulle kunna se ut så här:

  1. Kort beskrivning om bolaget, en mening eller två kan räcka.
  2. Beskrivning av teamets uppdrag, din roll samt utmaningar eller komplexitet i uppdraget. Lägg gärna till vad ni uppnådde under din tid i uppdraget.
  3. Kort beskrivning av annat du varit ansvarig för eller bidragit med i uppdraget.
Exempel:
Bolagsnamn är ett företag inom xxx och de har som affärsidé att xxx.

Teamets/projektets uppdrag var att xxx, där min primära roll var xxx.

Utmaningen som bolaget hade var att xxx (beskriv gärna komplexiteten i projektet).

Under min tid i projektet blev utfallet xxx.

Förutom ovan gjorde jag även xxx.

5. Strössla inte med tekniker

Ett IT-konsult-CV riskerar att bli spretigt och svårtolkat om för många olika tekniker nämns. Nämns massor av tekniker och språk i ett uppdrag kan det uppfattas som att du inte jobbat så mycket med varje enskild teknik, och det kan bli svårt för den som utvärderar att avgöra vilka dina egentliga styrkor är. Samtidigt kan en del kunder nämna väldigt enkla eller vanliga tekniker eller språk som krav och då är det såklart bra om detta nämns i CV:t.

För att göra det enkelt för läsaren att se vilka tekniker som använts i ett uppdrag kan du under uppdragets beskrivning avsluta med en tydlig tekniksammanfattning. Exempelvis så här: 

Primära språk/tekniker: C# .NET, Azure Devops, ReactJS.

Annat som använts: Git, JSON, VanillaJS.

Lycka till!

Dela:

Relaterade inlägg ↓