Skapa trygga och självgående organisationer

Thomas Näslund, VD på Magello om syftesdrivna organisationer
Thomas Näslund, VD på Magello om syftesdrivna organisationer.

Dynamiska och snabba organisationer styrda utifrån ett tydligt syfte är alla ledares dröm. Många är dock fortfarande fast i hierarkier och rapporteringar till närmsta chef. Kvar får du en organisation som inte tar egna initiativ och därmed inte lär sig i den hastighet som behövs i dagens samhälle.

Thomas är VD på Magello och beskriver sin syn på hur du får en fungerande organisation baserad på tillit och kompetens. Thomas utgår från boken Turn the Ship Around, där en ubåtskapten ”tar bort” ordergivningen och ersätter den med att ge medarbetarna förtroende att göra det jobb de är experter på. 

Är du intresserad av att höra Thomas prata? Kontakta honom så kommer han gärna till er och delar med sig av sina erfarenheter.

Dela: