Reflektioner från ett inkluderande och insiktsfullt event

Trots att vädret inte alls var med oss, och därmed brist på transportmedel, blev skaran något mindre än förväntat på eventet ”Magello Tech Ladies bjuder in” – men det bidrog också till att stämningen blev intim och öppen. Det var otroligt intressant att lyssna till allas tankar, funderingar och frågor kring yrket systemutvecklare. En intressant spaning var: de flesta kvinnorna närmade sig programmering då de tyckt att matematik var kul och de var bra på det i skolan. De män i gruppen å andra sidan, såg det kreativa i yrket som systemutvecklare som lockande, att man kunde skapa saker. Varför det var så kan man fundera på.

För oss TechLadies med längre livserfarenhet kanske valet av yrkesrollen var mer udda. Brist på förebilder och stöttande föräldrar skulle mycket väl kunna vara en orsak till att kvinnor inte valde utvecklarvägen – många gånger tänkte man inte ens tanken! Men ingen av oss har någonsin ångrat det.

Något annat som diskuterades var rollen som konsult och att det finns olika fördomar för rollen. Detta utifrån när man hamnar i småbarnsåren med vab, logistik, inskolning och allt vad det innebär. Det är en tid som kan upplevas som osäker men idag är det annorlunda. En bidragande faktor är pandemin och idag är de flesta kunder öppna för hybridarbete och större flexibilitet än tidigare. Det är avgörande för många när de väljer arbetsgivare, företag måste kunna ge en trygghet. På Magello gör vi det genom att ha fast lön och uppdrag där varje konsult har stor påverkan för att det ska passa dennes livssituation och värderingar.

Vi upplever alla hopp om framtiden, vindarna vänder och valet av väg i livet är öppnare. Det är ju ett sådant himla kreativt och varierande yrke som bottnar i logiskt tänkande och problemlösning. Och samarbete. Programmering idag sker i så olika sammanhang och man kan inte sitta själv på sin kammare, vi behöver varandra. Att jobba tillsammans, ha högt i tak och gilla att umgås och bolla utmaningar liksom lösningar är A och O. Det ger en bättre IT-utveckling.

Sist men inte minst var aftonens final – Världspremiär av ”Spelet om ditt arbetsliv”, utvecklat i Kotlin och egenhändigt designat av Tova Everett. Konfettibomber och allt. Det gav oss många lärdomar och skratt. Det enda man vet säkert är att det inte blir som man tänkt sig 😉 Dock kan man välja några livremmar. Dessutom fick alla Kotlin-feber så vem vet vad som skapas härnäst? Vill du testa spelet själv finns det här: tovaeverett.github.io

Heja oss! Stort tack till alla deltagare!

Dela: