Kaos eller ordnat kaos, det är frågan

En dragning om kaos och säkerhet, och varför vi är så dåliga på att förespå framtiden.
Petter om kaos och hur dåliga vi människor är på att hantera det.

Människor har bevisligen svårt med slump, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att ingen riktigt vet vad slump är. Oavsett detta är slump en mycket viktig beståndsdel för att få vårt digitaliserade samhälle att fungera. Slump används i allt från kryptering till att blanda din musik. Petter, som är en van talare, tar dig med på en rolig resa in i kaoset och skapar lite ordning.

Dela: