Ge och ta emot feedback – hur gör man det bäst?

De flesta av oss tycker nog att det är ganska enkelt att ge positiv feedback. Men att ge feedback som kan upplevas negativt är ofta svårare. Att ge feedback är dock något av en konst och kan man göra det på ett tydligt och konstruktivt sätt är det ett väldigt bra verktyg för lärande och utveckling. Både för individer och organisationer.

Att hela tiden lära oss nya saker och utvecklas är vår drivkraft på R2M. En viktig del i detta är att utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Vi bryr oss dessutom om varandra, tycker om att jobba tillsammans och vill hjälpa varandra lyckas. Därför är det oerhört viktigt för oss att vi fortsätter att ge varandra feedback – såväl på vad vi gör bra som på vad vi kan göra bättre. Här kommer några tips som kan vara värda att tänka på när du ger och tar emot feedback.

Visa uppskattning

Om du ofta visar uppskattning och bekräftar dina kollegors insatser blir det även lättare att ge återkoppling på sådant som inte blev lika bra. Genom att regelbundet tala om för personer vad du tycker att de gör bra skapas en trygghet som hjälper till att avdramatisera den feedback som annars skulle kunna upplevas som negativ. Att ge positiv feedback på ett konstruktivt sätt är dessutom en bra metod för att träna på hur du formulerar feedback.

Var personlig

Utgå från dig själv när du ger feedback. Berätta hur du upplever situationen och beskriv dina önskemål om förbättringar. Till exempel: ”Jag upplever situationen på det här sättet och tror att det vore bra att göra såhär …” Istället för: ”Det här är fel. Gör så här i stället.” Kommer du med krav och uttalanden som känns som kommandon bjuder du inte in till en fortsatt dialog. Du riskerar också att återkopplingen känns som kritik och att mottagaren går i försvar. Genom att uttrycka dig i form av att det är din personliga tolkning ökar möjligheterna att din feedback tas emot på ett bra sätt.

Inbjud till dialog

Inbjud till dialog när du ger feedback genom att ställa frågor om vad mottagaren anser om situationen. När det är du själv som tar emot feedback är det viktigt att du lyssnar, ger din syn på saken och för diskussionen vidare. Det är sällan en person som sitter inne med alla svaren. Feedback är ett ömsesidigt givande och tagande.

Var öppen för feedback

Det är lätt hänt att inta försvarsställning när vi tar emot feedback som inte är positiv. Vi kommer gärna med förklaringar och utläggningar om varför det blev som det blev. Försök i stället att lyssna på feedbacken med ett öppet sinne även om du inte håller med i allt som sägs. Reflektera över den feedback du får, kanske finns det något värdefullt att lära av det som sägs. Genom att dela med oss av våra kunskaper till varandra lär vi oss nya saker hela tiden.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

2018 ritat med ljus
Malin Molin Hamrebjörk

Årsresumé 2018

Året börjar närma sig sitt slut och det känns som ett ypperligt tillfälle att summera