Fem saker jag tar med mig från Software Design & Development, London 2023

Ingången till Software Design & Development, London 2023

Software Design & Development (SDD) är en konferens för it-utvecklare och arkitekter som hållits årligen sedan 2014, på Barbican Centre i London. Under en intensiv vecka sammanstrålar cirka 400 personer för att utbyta erfarenheter och insupa visdom från namnkunniga i branschen. Jag skulle ha deltagit 2020, men pandemin kom i vägen — i år blev det dock av!

Själva konferensen, med sina 90 minuter långa föredrag i 8 parallella spår, pågick från tisdag till torsdag. Måndag och fredag hölls fördjupande heldags-workshoppar. Jag valde ”Programming like your life depends on it: a reliability masterclass” (Jules May) och ”Agility (#NoAgile)” (Allen Holub). Båda bjöd på inspiration, bekräftelse och nya idéer om saker att prova.

Konferensen som helhet hade en bra/hög nivå på föredragen och intressanta allmängiltiga ämnen, dvs ej specifika för programspråk eller miljöer. Flera av föredragen behandlade mjukare ämnen som t.ex. kommunikation och lärande. Det faktum att deltagarna är relativt få gör det lätt att bli bekant, och interagera, med både åhörare och föredragshållare. Jag besöker gärna SDD fler gånger.

Jag tar med mig

  1. Kod ska vara så enkel att den är uppenbart korrekt. That’s it and that’s all.
  2. Använd inte null-värden och exceptions för att ändra programflödet vid avvikelser. Skydda ”happy path” genom att lägga s.k. guard statements först i metoder och returnera null-objekt när logiken inte ska exekveras. Null-objekt gör att programflödet kan bibehållas, och du slipper specialhantering. Att returnera tidigt gör att kvarvarande logik blir tydlig och lätt att utvärdera.
  3. Tillämpa strikt nolltolerans mot buggar (oldie, but still a goodie). Förutom att normalisera felbeteende (tänk ”broken windows”-teorin) döljer buggar ofta andra, ännu ej upptäckta, fel. Buggrättning kan alltså också leda till att andra fel upptäcks och åtgärdas, vilket gör att programkoden blir ännu bättre.
  4. Sätt en Content Security Policy (CSP) för alla webbappar. CSP kommer från webbservern i en response-header (eller meta-tagg i HTML-koden). Sätt upp restriktiva regler för nya appar, använd ”Content-Security-Policy-Report-Only” för att testköra en policy mot befintliga appar utan att blockera något.
  5. Lärande måste få ta utrymme, och förankras i befintlig kunskap. Noviser behöver detaljerade instruktioner. Experter och noviser jobbar dåligt ihop eftersom experter ser skog där noviser bara ser träd. Parprogrammering funkar bäst mellan personer på närliggande erfarenhetsnivåer.

Bonus, äldre versioner av några favoritföredrag

Ser du också programmering som ett hantverk, kvalitet som en grundförutsättning och är intresserad av design och arkitektur såväl som mjukare ämnen? Då kan SDD vara en konferens för dig.

Dela:

Relaterade inlägg ↓