Digitalisering av nationella prov – en väg till rättvisa betyg

Om några år kommer de nationella proven att börja genomföras digitalt och pappersproven går till historien. Utvecklingsarbetet är i full gång och de första digitala proven kommer att genomföras under 2024.

Under 2017 påbörjades arbetet med digitalisering av de nationella proven. Ett minst sagt omfattande projekt som berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Syftet med digitaliseringen är att öka likvärdigheten vid bedömning, öka tillgängligheten samt effektivisera hanteringen av proven. När tjänsten är klar kommer prov och bedömningar att genomföras på en webbaserad provtjänst som tillhandahålls av Skolverket. Sedan 2019 deltar R2Ms mjukvaruarkitekt och systemutvecklare Haliemichael Nigatu i utvecklingen av denna viktiga tjänst.

Utmaning att centralisera och tillgängliggöra data

I projektet samarbetar Hailemichael med ett team av andra konsulter och anställda på Skolverket. Han har också dialoger med Vetenskapsrådet, Internetstiftelsen och olika huvudmän i Sverige. ”Det här är ett enormt projekt där många aktörer måste samverka för att resultatet ska bli optimalt. De utmaningar som finns är framförallt att centralisera elev- och skolpersonaldata och göra den tillgänglig på den nationella digitala provtjänsten samt säkerställa datakvaliteten. På R2M har vi lång erfarenhet av digitalisering inom myndigheter, vilket har varit värdefullt i detta arbete”, säger Hailemichael.

Betydelse för barn i hela Sverige

Digitaliseringen av de nationella proven kommer att få stor betydelse för barn i hela Sverige och bidra till en kunskapsbedömning på lika villkor. ”Jag har själv barn och det känns extra roligt att göra något som de kommer att kunna ha nytta av i framtiden”, säger Hailemichael.

Fyra fördelar med digitalisering av de nationella proven:

# 1 Rättvisare bedömning
De digitaliserade proven kommer att skapa ett rättvist sätt för eleverna att visa sina kunskaper. I och med den centraliserade rättningen kommer eleverna att få en likvärdig bedömning. Provresultaten kommer inte längre att påverkas av var du bor och vilken lärare du har.

# 2 Enklare hantering
Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare. Förutom att ge en rättvisare bedömning sparar den centraliserade rättningen många timmars arbete för lärare. En automatisk inrapportering av provresultaten förenklar arbetet och ger läraren ett bra underlag för att sätta betyg.

# 3 Ökad tillgänglighet
De digitaliserade proven kommer att skapa ökad användbarhet för elever med olika typer av funktionsnedsättningar. En rad tekniska lösningar kommer att göra det möjligt att anpassa tjänsten efter elevens specifika behov. Det kan till exempel handla om att välja teckenstorlek, zooma in eller omvandla text till tal. Även själva navigeringen i provtjänsten kommer att vara enkel och tydlig.  

# 4 Bättre hållbarhet
Den digitala distributionen av proven kommer att spara in på stora mängder papper och bidra både till en effektivare och mer hållbar provhantering.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

2018 ritat med ljus
Malin Molin Hamrebjörk

Årsresumé 2018

Året börjar närma sig sitt slut och det känns som ett ypperligt tillfälle att summera