Tullverket – Ramavtal

Sverige - Digitalisering/systemutveckling

Vad det omfattar

Magello har ramavtal med Tullverket för det mesta inom digitalisering och systemutveckling.

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Tullverkets uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har idag cirka 2 400 anställda.

Är du intresserad av att arbeta med Tullverket, kontakta oss!

Magello är ramavtalsleverantör till Tullverket.
Avtalsnummer:

Avtalsansvarig

Milad Amjad
Business Developer
milad.amjad@magello.se
+46733709527

Områden som omfattas

IT / Digitalisering

Konsulttjänster

Det mesta inom digitalisering.

– Allt ifrån systemutveckling, testning till arkitektur och metodik.