Svenska spel – Ramavtal

A1 Systemutveckling

Vad det omfattar

Under februari 2023 vann Magello för tredje gången Svenska Spels offentliga upphandling av tjänster inom systemutveckling där Magello blev ett av de bolag som Svenska Spel valt att teckna ramavtal med. Magello har under de senaste åren haft ett ramavtal med Svenska Spel och det nya tilldelningsbeslutet innebär att vi även fortsättningsvis kommer kunna leverera specialistkonsulter och agila team till en av Sveriges mest spännande utvecklingsorganisationer. Det har varit väldigt spännande att få vara med på den resa Svenska Spel gjort de senaste åren och vi är väldigt glada och stolta över att få förtroendet att hjälpa till även framåt.

Avtalsnummer: A1 Systemutveckling

Avtalsansvarig

Joakim Lövgren contact
Joakim Lövgren
KAM
joakim.lofgren@magello.se
073 370 95 51

Områden som omfattas

– Systemutvecklare Android
– Systemutvecklare iOS
– Systemutvecklare Frontend/Webb
– Systemutvecklare Middleware/Backend
– Systemutvecklare BI/DW
– Automation/DevOps
– Lösningsarkitekt
– Teknisk projektledare

Konsulttjänster

Inga specifika konsulttjänster.