Svensk Kärnbränslehantering – Ramavtal

Vad det omfattar

Ramavtalet omfattar SKB:s behov av IT-konsult tjänster inom hela SKB, d.v.s kontor i Stockholm, Oskarshamn och Östhammar samt anläggningarna Clab i Oskarshamn och SFR i Forsmark. SKB har identifierat det behov som finns i dagsläget samt kommande behov av IT-tjänster inom 8 olika kompetensområden; Ledning och styrning, Arkitektur, Säkerhet, IT arbetsplats och support, Drift och Infrastruktur, Systemutveckling och Förvaltning, Test och Krav.

Totala omsättningen för dessa områden uppgår till ungefär 50 MSEK per år.

Avtalsnummer: Ramavtal avseende IT Konsulttjänster

Avtalsansvarig

Johan rundvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist@magello.se
073 370 95 19

Områden som omfattas

– Ledning och styrning
– Arkitektur
– Säkerhet
– Systemutveckling och förvaltning
– Test
– Krav

Konsulttjänster

Inga specifika konsulttjänster.