Kvalitetspolicy

Magello Group AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar avancerade konsulttjänster inom systemutveckling och systemintegration i rätt tid och enligt överenskommelse
 • Vi ligger i framkant i vår bransch med god kunskap, moderna arbetsmetoder och hög kompetens
 • Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att alltid leverera tjänster som uppfyller både specificerade och outtalade kundkrav
 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare, förvaltare eller annan partner
 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners
 • Vi verkar i våra uppdrag som ett väl sammansvetsat team för att vara snabba, smarta, engagerade och personliga
 • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare ständigt för att möta våra kunders krav och förväntningar
 • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som mycket prisvärda och attraktiva av våra kunder
 • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster

Miljöpolicy

Vi på Magello strävar efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en bättre miljö. Som en IT-konsultbyrå erbjuder vi tjänster och erbjudanden med minimal miljöpåverkan. Vi använder modern IT-infrastruktur som minskar energi- och resursförbrukningen. Att välja Magello som leverantör eller samarbetspartner ska vara ett bra miljöval.

Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi utvärderar våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapar handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan
 • Vi utbildar och motiverar våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Vi efterfrågar ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer och samarbetspartners
 • Vi strävar efter att minska miljöpåverkan från resande och transporter genom planering och miljöhänsyn vid val av transportsätt
 • Vi strävar efter att minska vår pappersförbrukning
 • Vi strävar efter att inhandla ekologiska och Fairtrade-märkta produkter 
 

Varje anställd hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet

Certifikat