Kungliga biblioteket – Ramavtal

Vad det omfattar

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta och det handskrivna kulturarvet, samt är det nationella arkivet för ljud, bild och rörliga medier. KB:s uppgift är bl.a. att samla in, bevara och tillhandahålla svenskt tryck, vissa elektroniska dokument samt ljud, bild och rörliga medier.

Ett av KB:s viktigaste mål är att erbjuda tjänster som ger samhället en likvärdig tillgång till KB:s digitala samlingar. Därmed skapas en grund för lika förutsättningar för forskning och högre utbildning i hela landet. Den digitala utvecklingen ställer också allt högre krav på att garantera användarnas integritet, liksom på att skydda det digitala källmaterialet mot intrång och manipulering.

För att KB ska ligga i fas med samhällets digitalisering och förändrade användarbehov behöver myndighetens digitala infrastruktur, såväl som tjänsteutbud, utvecklas och uppgraderas. Därutöver behöver takten i digitaliseringen av samlingarna ökas. Därför genomför KB, under perioden 2020 – 2023, ett antal projekt som är en del i en större satsning på att modernisera och utveckla, samt förbättra kapacitet och tillgänglighet, hos KB:s it-infrastruktur och digitala tjänster.

Avtalsnummer: 23.3-5559-17:00

Avtalsansvarig

Milad Amjad
Business Developer
milad.amjad@magello.se
073 370 95 27

Områden som omfattas

– Systemutveckling (generell) bl.a. python och java
– App-utvecklare, Android och iOS
– User experience (UX)
– IT-arkitektur, med profil som infrastrukturarkitekt, mjukvaruarkitekt och lösningsarkitekt
– Projektledning IT, inriktning teknik/infrastruktur
– Projektledning IT, inriktning systemutveckling IT-säkerhet
– Databaskompetens, primärt med inriktning mot NoSQL
– Vid behov ska KB ska kunna avropa andra kompetenser, utöver ovanstående, inom tecknat ramavtal

Konsulttjänster

Inga specifika konsulttjänster.