Kammarkollegiet – Ramavtal

Programvaror och Tjänster, Systemutveckling

Vad det omfattar

I maj 2019 tecknade Magello ramavtal med Kammarkollegiet angående Programvaror och tjänster för Systemutveckling. Ramavtalet har diarienummer: 23.3-5559-17.

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inte licenstjänster.

Har du frågor, kontakta oss!

Avtalsnummer: 23.3-5559-17:00

Avtalsansvarig

Milad Amjad
Ramavtal och partners
milad.amjad@magello.se
073 370 95 27

Områden som omfattas

– IDE (Integrated Development Environment)
– Avlusare
– Kompilator
– Testprogramvara
– Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
– Versionshantering
– Configuration Management
– Modelleringsverktyg
– Utvecklingsramverk
– Kontinuerlig integration
– Databaser
– Kravhanteringsverktyg
– Objekt-relationell mappning
– Mellanprogramvara
– Programvara för meddelandeköer
– ESB (Enterprise Service Bus)
– Applikationsserver
– Webbserver
– SOA (Service Oriented Architecture)
– Transaktionsmonitor
– Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

Konsulttjänster

– Installation och konfiguration
– Migrering
– Projektledning
– Systemadministration
– Systemutveckling
– Test
– Utbildning