Kammarkollegiet Programvaror och Tjänster Systemutveckling – Ramavtal

Hållbara digitala tjänster

Vad det omfattar

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inte licenstjänster.

Har du frågor, kontakta oss!

12

Avtalsansvarig

Johan Ytterbg
Johan Ytterberg (fd Rundqvist)
Ramavtal och partners
johan.ytterberg@magello.se
0733-709 519

Områden som omfattas

– IDE (Integrated Development Environment)
– Avlusare
– Kompilator
– Testprogramvara
– Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
– Versionshantering
– Configuration Management
– Modelleringsverktyg
– Utvecklingsramverk
– Kontinuerlig integration
– Databaser
– Kravhanteringsverktyg
– Objekt-relationell mappning
– Mellanprogramvara
– Programvara för meddelandeköer
– ESB (Enterprise Service Bus)
– Applikationsserver
– Webbserver
– SOA (Service Oriented Architecture)
– Transaktionsmonitor
– Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

Konsulttjänster

– Installation och konfiguration
– Migrering
– Projektledning
– Systemadministration
– Systemutveckling
– Test
– Utbildning