ICA – Ramavtal

E-commerce

Vad det omfattar

Strategiska samarbetsavtalet med ICA E-commerce tecknades i mars 2022.

ICA Sverige E-commerce har en långsiktig strategi att bygga sin egen kapacitet i kärnteknologierna som används i e-commerce plattformarna. Behovet av externa konsulter specialiserade inom dessa kärnteknologier är trots detta stort och ICA eftersträvade nära samarbete med ett konsultföretag som hade dessa teknologier som sin spets. Då Magello levererat affärskritiska konsulter till ICA i många år blev den logiska följden tecknandet av ett strategistk samarbetsavtal. Utöver spets- och resurskonsulter så syftar avtalet till ett samarbete bolagen emellan avseende utbildning/komptensutveckling som exempelvis “train the trainer”.

ICA Sverige
Avtalsnummer: E-commerce

Avtalsansvarig

Per Daynac
Key Account Manager
per.daynac@magello.se
+46733709525

Områden som omfattas

– Systemutveckling Frontend/Webb
– React, Vue
– Systemutveckling Middleware/Backend
– Java, .Net
– Cloud
– AWS, Azure
– Integration
– Automation/Devops
– Lösningsarkitektur

Konsulttjänster

Inga specifika konsulttjänster.