Folkhälsomyndigheten – Ramavtal

Vad det omfattar

En av Folkhälsomyndighetens förutsättningar att leverera sitt uppdrag är väl utbyggda IT-system. ITenheten med bas både i Solna och Östersund, ansvarar för att leverera och förvalta merparten av myndighetens gemensamma IT-system samt kritiska IT-system som också används av andra organisationer. Andra viktiga leveransområden är IT-arbetsplats och plattformar för kommunikationstjänster inom telefoni och konferens. Enheten ansvarar också för att leverera kompetens och resurser inom informationssäkerhet, ITrelaterade förstudier, uppdrag och projekt.

Avtalsnummer: 02378-2020

Avtalsansvarig

Milad Amjad
Ramavtal och partners
milad.amjad@magello.se
073 370 95 27

Områden som omfattas

– Systemutveckling och Förvaltning
– Drift
– Säkerhet och Support
– Leveransledning

Konsulttjänster

Inga specifika konsulttjänster.