Digitala hyllplansetiketter förbättrar köpupplevelsen.

Världsledande på digitala detaljhandelslösningar

Pricer är världsledande på digitala detaljhandelslösningar som digital prissättning och dynamisk produktpositionering genom digitala prisetiketter. Lösningarna bidrar både till att öka butikernas produktivitet och förbättra konsumenternas köpupplevelse. Plattformen baserad på optisk trådlös kommunikation är snabb, robust, skalbar och går att koppla till digitala applikationer.
”En tät dialog med kunden ledde till stort förtroende och bra leveransfokus.”

Ett bra samarbete

Sedan några år tillbaka har vi haft ett bra samarbete med Pricer och vår tekniska kompetens samt förmåga att leverera projektteam har ingett förtroende. När Pricer stod inför en ny utmanande uppgift föll valet därför återigen på oss som leverantör. Det nya projektet innebar säkerställande av positioneringslösningens möjligheter att möta storskaliga kunders höga krav på skalbarhet och hanterbarhet vid stora kedjeutrullningar.

Agila och flexibla team

I projektet som löpte över fem månader levererade vi agila och flexibla team som jobbade i nära samarbete med team från Pricer. Projektet var ett helhetsuppdrag och våra konsulter i teamet hade roller som utvecklare, testkonsult, testledare, arkitekt och projektledare. En tät dialog med kunden ledde till stort förtroende och bra leveransfokus.

Tekniker som använts i projektet:

Direkta resultat

Lösningen vi levererade innebar ett förenklat och automatiserat installations- och underhållsförfarande så att kunderna nu med minimal insats själva kan hantera positioneringslösningen. Pricer var mycket nöjda med slutresultatet och såg direkt resultat i form av ett nytt avtal med en kund som fått höjt förtroende för Pricers tjänst. Nu ser både Pricer och vi fram emot fler gemensamma projekt.