Distributionsnätverk fick hjälp med strategiskt vägval

I valet och kvalet

MTD är ett rikstäckande distributionsnätverk som bland annat delar ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar, magasin och spelkuponger. Deras interna system för administration är väldigt viktigt och har flera komplexa integrationer som alla måste fungera utan avbrott. När de stod inför valet att antingen uppgradera eller byta ut systemet tog de hjälp av AIM Analyse för att snabbt och kostnadseffektivt få ett välgrundat underlag att fatta beslut ifrån.
”Analysfasen resulterade i ett underlag för att fatta beslut om framtida inriktning.”
Lastbil som kör på landsväg

Effektiva workshops

AIM Analyse är baserat på Lean Startup och kan genom ett minimalt antal workshops ge goda underlag för beslutsfattande. I det här uppdraget genomförde vi en tvådagars-workshop med kunden. Den första dagens samlades ett team bestående av personer med många olika funktioner, såväl ledning och användare som tekniker och utvecklare. Workshopen fokuserade på att förstå produktens affärsvärde, ta fram en kravbild för systemet samt bestämma en omfattning för en möjlig första leverans, som definierades som minsta möjliga levererbara produkt (MVP).

Under den andra dagen samlades utvecklare både från oss och MTD för att uppskatta kostanden för att genomföra den första leveransen. Förutom att uppskatta de redan bestämda delarna innehöll denna del också tillägg i form av mer tekniska frågor kring infrastruktur och testning som också var en del av det slutliga estimatet.

Beslutsunderlag för framtida inriktning

Efter avslutade workshops fick MTD ett estimat på att implementera en ny version av sitt affärssystem. Estimatet användes som ett underlag för att fatta beslut om framtida inriktning
Bild på en hund som håller i en dagstidning