Snabb implementation av ny applikation för bilflottor

Behov av ny applikation

KGK är ett företag inom fordonsbranschen som säljer allt från reservdelar till billyftar och som även erbjuder tjänster inom bland annat logistik, utbildning och marknadsföring. Företaget stod inför en kraftigt ökad användarbas i sin applikation för att hantera bilflottor av leasingbilar åt sina kunder. Den applikation som användes var framtagen för att användas i väldigt liten skala och hantera fakturor kopplade till olika bilar inom ramen för leasing. Då KGK skulle gå från ett tiotal bilar till flera tusen bilar inom med detta affärsområde insåg man tidigt att den befintliga applikationen inte skulle kunna hantera den ökade belastningen.

”Ett samspelt team gjorde att vi snabbt kunde komma igång med implementation av funktionalitet.”

Ett optimalt team

För att ta reda på vad som behövdes för att möta det nya behovet genomförde KGK en förstudie. Resultatet blev ett beslut om att hela applikationen skulle skrivas om från grunden. R2M fick uppdraget att utföra uppdraget på plats i KGKs egna lokaler. Då tidsplanen var mycket snäv satte vi snabbt ihop ett team av projektledare, systemarkitekt, backend-utvecklare och frontend-utvecklare. Alla i teamet kände varandra väl och var vana att arbeta ihop och vi kunde därför snabbt komma igång med implementation av funktionalitet. Inom teamet fanns gedigen kunskap om CI/CD och automation av livscykelprocesser inom systemutveckling och applikationshantering. Eftersom projektet gällde att implementera en helt ny applikation från grunden passade vi på att utforma lösningen med CI/CD, containerhantering och moderna ramverk.

10

Den befintliga applikationen kunde hantera ett tiotal bilar.

10 000

Den nya applikationen kan hantera tusentals bilar.

Målen uppfyllda

Vårt team jobbade agilt genom hela processen och kunden var med under resans gång, både genom att ha egna resurser i teamet och genom att vår projektledare fanns på plats och kunde kommunicera och stämma av progressen på daglig basis. Den process vi arbetade efter innebar att vi fick en ny budget efter varje uppfyllt delmål. Det första delmålet var MVP (minsta användbara versionen av systemet), vilket vi levererade. Lösningen är nu i drift och vi fortsätter att hjälpa kunden med vidareutveckling och förfining av lösningen.

Tekniker som använts i projektet: