Digitalisering  förenklar sjukskrivningsprocessen

Elektroniska läkarintyg

För att skapa en effektivare sjukskrivningsprocess med enklare hantering av intyg har projektet Intygstjänster tagits fram. Tjänsterna gör det möjligt att skicka elektroniska läkarintyg mellan vård, myndigheter och invånare och underlättar för alla som är inblandade i sjukskrivningsprocessen. Intygstjänster stärker även rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.
”Agila metoder och open source är banbrytande inom vård-domänen.”
Kvinna som ligger i en soffa hemma och kollar i en mobil

Med från start

Sedan tidigt 2010-tal har Intygstjänster levererat en nationell digital plattform för  elektroniskt utbyte av medicinsk information mellan privat och offentlig sjukvård, myndigheter och invånare. Vårt utvecklarteam har till stora delar varit med från starten av projektet och har varit delaktiga i både nyutveckling, vidareutveckling och  migreringar. Ett stort fokus har legat på förvaltnings- och förändringsbarhet genom testautomatisering och CI/CD.  Vi har även deltagit i produktionsverifieringar då nya aktörer har anslutit sig till tjänsterna samt haft kontakt med förvaltningen och bistått med felsökning och rättning vid pågående kundärenden, incidenter och problem.

18

av Sveriges 21 landsting var anslutna till tjänsten i december 2018.

218 000

patientintyg hanterades under årets sista månad 2018.

200

olika typer av intyg hanteras i vården.

Ett agilt team

Tillsammans med kunden lyckades vi komma fram till en så smidig lösning som var möjligt under omständigheterna. Idag är systemet i full drift och levererar den data som behövs till de egna systemen. Tack vare en smart implementation av integrationsplattformen kunde vi knyta ihop alla integrationer utan att behöva specialanpassa kringliggande system.

Tekniker som använts i projektet: