Migrering av kommunikation mot studentdatabas

Uppdatering av Ladok

Högskolan i Gävle (HiG) har cirka 16 000 studenter och använder liksom alla lärosäten i Sverige Ladok – en landsomfattande databas för student- och utbildningsdata. Sedan ett par år tillbaka har Ladok uppdaterats vilket har inneburit stora omställningar i hur man kommunicerar med systemet. HiG har varit tvungna att uppdatera sina system för att anpassa sig till detta.

”Krav på erfarenhet av integration på plattformar skriven med öppen källkod.”
Fotografi på Högskolan i Gävles skolbyggnad

Höga krav på leverantör

Då våra specialister på systemintegration har genomfört samma konvertering på ett antal andra lärosäten fick vi uppdraget att migrera även HiGs system. Vi uppfyllde även högskolans krav att på erfarenhet av integration på plattformar skriven med öppen källkod. Vårt uppdrag bestod förutom att implementera en ny integrationsplattform, även i att utforma och produktionssätta en automatiserad CI/CD-pipeline med allt från kompilering, paketering och testning till instansiering av produktionsmiljöer och installation av applikationer.

Snäva tidsramar

Eftersom omfattningen av lösningen spänner över flera teknikområden (integration, CI/CD och containerhantering) behövdes flera olika typer av kompetenser i projektet. Vi utförde också en utbildning hos kunden för att den egna personalen ska känna sig trygg att på egen hand hantera hela systemet. Den största utmaningen i det här projektet var tidsramarna eftersom det från centralt håll ställdes krav på när HiG var tvungna att gå över till den nya lösningen.
Kvinna sitter bakom laptop som ler

Tekniker som använts i projektet:

Smart implementation

Tillsammans med kunden lyckades vi komma fram till en så smidig lösning som var möjligt under omständigheterna. Idag är systemet i full drift och levererar den data som behövs till de egna systemen. Tack vare en smart implementation av integrationsplattformen kunde vi knyta ihop alla integrationer utan att behöva specialanpassa kringliggande system.