Plattform för digitala vårdmöten

Nästa generations lösning för digifysisk vård

Digitala vårdplattformen CarePlatform erbjuder digitala vårdmöten genom bland annat video och chatt. Lösningen som har funnits på marknaden i ett drygt år får allt fler kunder då tillgänglighet och flexibilitet i allt högre grad efterfrågas i mötet med vården. Att behovet och intresset även finns från vårdgivarens sida har blivit extra tydligt i och med pandemin. För att möta det ökade behovet på marknaden tog CarePlatform beslutet att bygga om plattformen från grunden.

”Samarbetet med Magello har fungerat väldigt bra genom hela projektet.”

Jonas Gadd, CarePlatform

Agilt team ger snabb effekt

I projektet som löpte över fyra månader jobbade vårt agila och flexibla team i nära samarbete med kunden. Projektet var ett helhetsuppdrag och våra konsulter i teamet hade roller som utvecklare, testare, arkitekt och scrum master. Tät dialog med kunden och flexibilitet i leveransorganisationen var viktiga faktorer för ett framgångsrikt projekt.

“ I den nya releasen har vi fokuserat på skalbarhet, säkerhet och behörighetsfrågor.”

Niklas Pettersson, lösningsarkitekt

Tekniker som användes

Direkta resultat

I och med den nya versionen av plattformen har CarePlatform nu möjlighet att snabbare skala upp och leverera till fler kunder. Den har också gjort det enklare att underhålla lösningen och lägga till fler funktioner över tiden. CarePlatform i sin nya version gör det möjligt för vårdgivare att erbjuda en digifysisk vård helt i linje med vad som idag efterfrågas från både patienter och vårdgivare.

Läs mer om CarePlatform