R2M vinner ramavtalsupphandling med SKL Kommentus

Närbild på ett skrivbord där två personer arbetar tillsammans vid två laptops

R2M är en av de åtta leverantörer som  kommer teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster.

R2M kommer, efter att ha fått högsta möjliga utvärderingspoäng, nu att teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. Ramavtalet ger möjlighet att leverera både konsulter och åtaganden inom en mängd olika kompetensområden från verksamhetsutveckling och strategi till arkitektur, systemutveckling och infrastruktur. R2M har fått tilldelning i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Avtal löper sedan under två år med möjlighet till två års förlängning. Det tidigare ramavtalet omsatte 110 MSEK under fyra år fördelat på ett 40-tal kommuner och landsting.

Dela: