Molnlösning stärker Pricers erbjudande

Pricer är världsledande på digitala detaljhandelslösningar som digital prissättning och dynamisk produktpositionering. Lösningarna bidrar både till att öka butikernas produktivitet och förbättra konsumenternas köpupplevelse. Som så många andra aktörer stod Pricer inför utmaningen att migrera hela sin mjukvara till molnet. En migrering som var nödvändig för att modernisera lösningen och skapa ett effektivare verktyg för kunderna.

Efter flera år av framgångsrikt samarbete med Pricer fick vi förtroendet att hjälpa Pricer med flytt av mjukvaran från on-prem till molnet. När vi kom in i projektet hade Pricer redan tagit sina första steg mot molnet i AWS, men bestämt sig för att byta molnleverantör till Google Cloud. I nära samarbete med Pricer jobbade våra Magello-team för att skapa en effektiv och lättanvänd lösning i molnet.

Spännande utmaning att molnanpassa äldre produkt

”Det är alltid roligt att använda sig av ny teknik för att skapa nya möjligheter för en produkt som funnits länge på marknaden. Samtidigt var det en spännande utmaning att ta en äldre produkt som inte varit tänkt för molnet och anpassa den för att kunna köra den i Google Cloud”, säger vår systemutvecklare Joakim Anell som var delaktig i projektet. ”När migreringen till molnet var klar, optimerade och utvecklade vi lösningen ytterligare för att möta framtidens krav och skapa ännu större möjligheter.”

Från lokal till central lösning

Tidigare skedde uppdateringen av butikernas digitala prisetiketter lokalt på datorer i varje butik inom en butikskedja. Det tog mycket tid i anspråk och garanterade inte heller att informationen från de olika butikerna såg likadan ut. I och med migreringen till molnet gick detta arbetssätt till historien. Butikskedjorna kan nu effektivt hantera prissättning och annan information från ett enda ställe och köras ut i alla butiker samtidigt.

Systemlösning blir värdeskapande tjänst

I och med molnlösnigen har Pricer gått från att erbjuda ett system som sköttes av butikskedjorna själva, till att erbjuda en SAAS-tjänst, där Pricer tar fullt ansvar för mjukvaran. Kunderna slipper nu tänka på att göra säkerhetskopieringar och kontinuerligt uppdatera mjukvaran. Lösningen innebär också att Pricer snabbt kan hjälpa kunderna att göra anpassningar och skapa nya funktioner. Kunden har alltid tillgång till de funktioner de behöver och kan känna sig trygga med att deras lösning klarar att möta framtida behov.

Ett bra samarbete

Pricer var mycket nöjda med slutresultatet av migreringen till molnet. De såg direkt resultat i form av ett nytt avtal med en kund som fått höjt förtroende för Pricers tjänst. För oss på Magello har projektet gett oss nya insikter och värdefull kunskap som vi tar med oss in i kommande projekt.  

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

2018 ritat med ljus
Malin Molin Hamrebjörk

Årsresumé 2018

Året börjar närma sig sitt slut och det känns som ett ypperligt tillfälle att summera