It takes two to tango – lyckade integrationsprojekt bygger på samarbete

En framgångsrik integrationslösning kräver både god verksamhetsförståelse och djup kunskap om olika teknologier. Ett bra samspel mellan projektets olika kompetenser och teamkonstellationer är därför viktigt. Kanske det allra viktigaste.

Hur ska man då gå till väga för att skapa bästa förutsättningar för ett lyckat samarbete i projektet? Här kommer fem tips som är bra att ha med sig:

#1 Kommunicera direkt och undvik viskleken

Integration är komplext. Många tekniska detaljer ska stämma och inget får gå fel. Att rätt team och personer kommunicerar direkt med varandra är därför viktigt för att informationen ska flyta smidigt utan missförstånd. Med mellanhänder och långa informationsled kan detaljerna lätt bli förvanskade. Lite som viskleken fast utan den roliga delen …

#2 Ha en öppen och ärlig dialog

Blev delprojektet inte färdigt till på fredag som utlovat? Kanske behövde en tredje integration göras, som ni inte hade räknat med? Var öppna med utmaningar och försök inte mörka misstag eller oklarheter. Systemintegration är komplext, men med en ärlig och kontinuerlig dialog mellan teamen går det snabbare att reda ut knutarna och få projektet att flyta igen.

#3 Skapa en gemensam målbild

Tänk dig att du ska bygga ett rymdskepp i Lego. Du har detaljerade beskrivningar över vilka bitar som ska byggas ihop. Men du saknar en helhetsbild över vad det egentligen är du bygger. När du stöter på problem blir det därför svårt att veta hur du ska gå vidare. Systemintegration fungerar likadant. Alla inblandade i integrationsprojektet behöver känna till sammanhanget som lösningen ska fungera i. Med en gemensam målbild blir det enklare att driva projektet framåt.

#4 Undvik teknikdrivna projekt

Välj teknik efter vilket problem som ska lösas. Det kan låta självklart men förvånansvärt ofta görs teknikvalet efter intresse. Det kan resultera i onödigt extrajobb och tidskrävande anpassningar. Det är ju jobbigt att hämta vatten med en sil bara för att någon tycker att det är ett trevligt verktyg. Välj en hink från början i stället!

#5 Enas om ett gemensamt arbetssätt

Scrum-tavlor, Kanban-board med lappar eller agila metoder? Det viktiga är inte vilket arbetssätt ni använder. Det viktiga är att enas om ett arbetssätt som fungerar för just ert team i integrationsprojektet. Att påtvinga teamet arbetsmetoder som de inte trivs med brukar inte bli bra. För nyetablerade team är det bra att sitta tillsammans en tid. Ett bra teamsamarbete bygger på att man förstår sina kollegor och vet hur man funkar ihop.

Dela:

Relaterade inlägg ↓