Inspirerande utvecklingsdagar på PyCon Sweden

På Magello är kompetensutveckling en självklar del av arbetet där alla starkt uppmanas att utveckla och utmana sig själva. Exakt hur kompetensutvecklingen ska gå till är väldigt fritt. Det finns inga hårda ramar som sätter dig bakom skolbänken, eller tvingar dig att göra någonting som känns meningslöst eller tråkigt.

Magello kan hjälpa till att finansiera kostnaden om du vill delta i en konferens, varav en lågt hängande frukt för många är JFokus. En mycket trevlig utvecklarkonferens där man kan träffa många gamla kollegor och lära sig massor av spännande saker. Som arbetstagare ger konferenser och andra event mig en skön stund att investera i mig själv, och för Magello som företag innebär det en investering i deras vassaste och hetaste produkt – oss konsulter.

Varför inte vidga horisonten ännu mer, och prova på något helt annorlunda? Javisst tillåts du att göra det! Sagt och gjort, i november 2022, deltog jag i PyCon Sweden! 🐍💚

PyCon – så mycket mer än bara Python

Är alla utvecklarkonferenser verkligen likadana? Det var frågan jag ställde mig och som jag snabbt fick svar på då PyCon Sweden 2022 gick av stapeln i oktober. Jag insåg rätt genast att svaret var ett stort, och tydligt NEJ – för PyCon handlade inte bara om just Python utan om så mycket mer! Självklart löpte Python som en röd tråd genom konferensen, men det fanns ett annat tydligt tema som många presentatörer hade med sig, nämligen maskininlärning.

Enkelt experiment med maskininlärning

Tidigt ute och på temat maskininlärning, var en talare från “Hugging Face” som visade att vem som helst med endast några simpla rader Python, kan experimentera med maskinlärning på deras hubb. Detta inspirerade självklart även mig att leka lite med deras verktyg, och fick mig att generera denna bild med ”text-to-picture” användande texten: A cartoon of a happy cat with spaghetti.

På plats fanns förstås andra företag som gav intressanta exempel på hur de använder sig av maskinlärning:

  • Svenska Kraftnät berättade om hur de utvecklar ett smartare elnät som ska hjälpa till med eldistributionen i Norden.
  • IBM beskrev deras watson som ska vara en bättre “uppfostrad” AI som inte ska vara kränkande mot kön, ras eller religion.
  • Redis använde maskininlärning för att i realtid skrämma fåglar från talarens balkong.

The power of Jupyter

Något jag såg mycket av under konferensen var att många som jobbar med maskinlärning använder “Jupyter Notebooks”. Och det är inte bara “Data-scientists” som använder Jupyter för att leka, experimentera och dela med sig av olika script. En universitetslärare berättade att han använder denna typ av verktyg för utbildning – det är ett bra sätt att engagera studenterna i att köra och experimentera själva med kod och utveckling.

Jupyter skulle även kunna vara effektivt att använda i företag för att dela med sig av datadriven analys. Detta i stället för att behöva hantera stora, komplexa och sega Excel-filer.

PyScript – koda Python i webbläsaren

PyCon bjöd förstås på fler intressanta saker än maskininlärning. En cool, relativt ny grej som visades var PyScript vilket är ett initiativ för att kunna koda i Python i webbläsaren. Och då menar jag äkta Python-kod, ren “native runtime”, och inte något som trollas om till Javascript i bakgrunden (det har funnits länge). Detta sker genom att de har kompilerat Python och skapat en webassembly-motor (WASM). Det finns några små exempel på deras hemsida, exempelvis en simpel REPL, där man kan köra lite kod.

Prova själv att köra lite av deras REPL, eller om du bara vill se något coolt köra så finns Webgl Icosahedron Example som är coolt att kolla på.

Come for the language, stay for the community

Något jag kände var annorlunda och speciellt på PyCon gentemot andra utvecklarkonferenser jag varit på, var fokuset på jämställdhet. Det finns en stark community i form av Pyladies i Pythonvärlden som jag inte alls sett lika starkt någon annanstans. Det är ingen överdrift att säga att kanske hälften av alla talare var kvinnor.

Python for Everyone

En av Pyldaies-talare, “Anwesha Das”, berättade om deras projekt “Python for Everyone”, där de tillsammans stöttar invandrare i Sverige att starta karriärer inom IT. Många som kommer till Sverige är högt utbildade, men när de ställs inför de svenska krav som finns inom många specialistyrken blir utbildningen oanvändbar. Talaren hade själv en master i juridik som hon kände var helt bortkastad när hon kom till Sverige. Inom IT-branschen har vi inte samma hårda krav, och man kan ofta utföra ett fenomenalt arbete även som helt engelskspråkig.

Ett prestigelöst och öppet språk – alla är välkomna!

Slutligen vill jag bara säga att jag är extremt tacksam att ha fått gå på denna konferens.
Det var mycket intressant att se nyheterna inom maskininlärning då jag inte jobbat så mycket med det själv. Det kändes också riktigt uppfriskande att publiken på konferensen var väldigt blandad och inte en homogen grupp av medelålders män. Jag tror att det till stor del beror på följande:

  1. Python är ett väldigt “prestigelöst” språk, som är lätt att lära sig – alla är välkomna att programmera!
  2. Mycket inom Python handlar om FOSS (Free and Open Source Software) – alla är öppna och vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Dela:

Relaterade inlägg ↓