Enkla DevOps-verktyg löser komplexa problem

Att skilja utveckling från drift är passé. Idag har de flesta verksamheter upptäckt de stora fördelarna med DevOps. Men att börja använda DevOps-verktyg är inte lika självklart för alla. För företag och organisationer med komplexa säkerhetskrav krävs oftast omfattande anpassningar av DevOps-verktygen för att de ska kunna tas i bruk. Idag hjälper vi flera kunder med just detta.

Vår mjukvaruarkitekt Björn Naeslund har lång erfarenhet av att jobba med DevOps i olika projekt. Här berättar han lite om hur det går till.

DevOps står för Development och Operations. Vad innebär det i korthet?
Traditionellt har utveckling och drift skötts separat vilket inneburit att en produkt inte varit optimerad för att driftsättas. Med DevOps har gränserna mellan utveckling och drift suddats ut – det är samma team som bygger som ansvarar för driftsättning och felhantering i drift. Med en produkt som är utvecklad för driftsättning redan från start kan  leveranserna ske mycket snabbare och risken för fel minskar.  

Hur hjälper ni era kunder att etablera DevOps-verktyg?
Vi hjälper ofta organisationer och myndigheter som på grund av säkerhetsskäl inte vågat hoppa på DevOps-tåget ännu. Det handlar ofta om att organisationerna har komplexa säkerhetskrav och inte tillåter renodlade molnlösningar. Vi anpassar då molnlösningar som MS Azure DevOps, ner i minsta detalj för att passa varje kunds specifika säkerhetskrav.

Vilka utmaningar innebär detta arbete?
Det är en stor bredd av frågor som ska hanteras för att skapa rätt lösning. Vi genomlyser allt och går till botten med varje liten komponent i verktygen. I detta arbete är vår bredd av generalister mycket värdefullt. Det är också en utmaning att kunna navigera i komplexa organisationer. Med vår långa erfarenhet från kunder som exempelvis Skatteverket och SKB har vi god kunskap om just detta.  

Vad har ni fått för respons av kunderna ni hjälpt med DevOps?
De tycker framförallt att det är bra att få alla DevOps-verktyg samlade på ett ställe. Många företag installerar flera olika DevOps-verktyg som de sedan får logga in i på olika ställen. Vi hjälper dem att sätta upp en samlad DevOps-portal där projektledning och utveckling kan mötas och alla verktyg som behövs finns åtkomliga med bara ett enda inlogg. 

Hur jobbar R2Ms egna team med DevOps?
Vi var tidigt ute med att använda DevOps och har märkt bra resultat. Att redan från utvecklingsfasen bygga något som funkar i drift skapar värde både för oss och kunden. När inga tydliga gränser finns mellan utveckling och drift följer hela teamet med produkten på resan från start till mål. Förutom att det är effektivt och förenklar arbetet ger det oss ett annat perspektiv än tidigare. Det är kul att få se resultatet av det man jobbat med.

Dela:

Relaterade inlägg ↓