Alla kan bidra till en hållbar framtid

Magello hållbar framtid

Majoriteten av dagens företag arbetar hållbart. Att det finns flera olika perspektiv inom hållbarhet är inget nytt och det gäller att ha en balans mellan ekonomiska-, miljö- och sociala-aspekter. Alla bolag har olika förutsättningar men kan utan tvivel på något sätt bidra till rena affärer, minskad miljö- och klimatpåverkan samt sunda och jämlika arbetsförhållanden. Att arbeta hållbart skapar möjligheter, stödjer innovation och ger konkurrensfördelar. Men det skapar framför allt en hållbar framtid.

Inspireras av Globala målen för hållbar utveckling
Använd FNs Globala mål som ledstjärna. Här finns 17 mål för alla världens företag att agera på. Alla företag har olika förutsättningar och kan med säkerhet arbeta med minst ett av målen för en bättre och hållbar framtid. Magellos vision möjliggör att vi lägger fokus på tre av målen och den är en tydlig grund som bidrar till hållbarhet både internt i bolaget, externt hos våra kunder och i samhället i stort där ekonomiska-, miljö- och sociala-aspekter tas höjd för.

Ställer ni krav på leverantörer?
Då Magello inte är ett tillverkande bolag så kan vi inte direkt påverka utsläpp, säkerställa strukturer för en hållbar produktion eller försäkra att ingen människa ska lida av hunger. Däremot ställer vi krav på våra leverantörer. Magello samarbetar med de leverantörer som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi vill påverka de områden där vi har möjlighet och dessa är ett av dem. Magello har en ISO 14001 certifiering och väljer lokaler och transporter som arbetar hållbart. På Magello ställer vi också krav på det vi konsumerar. Det genom att se till att våra inköp ska vara ekologiskt- och fairtrademärkt i den mån det är möjligt.

Kan ett konsultbolag arbeta hållbart?
Hjärtat är att ha en sund företagskultur. Den är själva kärnan som ska genomsyras av välmående där mångfald och jämlikhet hanteras och där alla är lika mycket värda med samma arbetsvillkor. Alla på Magello ska känna sig trygga på samma premisser oavsett var i livet man befinner sig, på uppdrag hos kund, vid föräldraledighet eller sjukskrivning. Magello arbetar hållbart och tryggt genom att bland annat erbjuda en fast månadslön, föräldralön under föräldraledigheten samtidigt som tjänstepensionen löper på.

Var med på resan mot en hållbarare framtid
Det arbete våra konsulter gör dagligen är ett av Magellos viktigaste bidrag till en hållbar framtid. I lösningarna som byggs skapar vi värde både genom digitalisering och effektivisering. Många av våra lösningar finns i din vardag för att underlätta för dig och på så sätt ger vi även ett större värde ut i hela samhället. Magellos förslag för en hållbar framtid:

  • Ha balans mellan ekonomiska-, miljö- och sociala-aspekter
  • Använd Globala målen som ledstjärna
  • Ställ krav och välj leverantörer som aktivt arbetar med hållbarhet
  • Det som köps in ska vara ekologiskt och fairtrademärkt
  • Se till att företagskulturen är frisk och behandla alla lika

Dela:

Relaterade inlägg ↓